IV. koridor

Fotogalerie Home

 aktualizace 01.09.2005 Tak se konečně rozeběhne první stavba 4. koridoru:

Vybírám z odpovědi z SŽDC, která přišla na mé otázky:

"Soutěž na zhotovitele stavby proběhla, vítězem je Sdružení SWMV (firmy Stavby silnic a železnic, Leonhard Weiss, Metrostav, Viamont DSP) se kterým byla uzavřena Smlouva o dílo. Cena dle zákona 40/2004 Sb. bude zveřejněna na Centrální adrese. Předání staveniště proběhne 2.9.2005. Práce budou zahájeny 5.9 v traťovém úseku Hostivař – Uhříněves. V letošním roce proběhne rekonstrukce trati v traťovém úseku Hostivař – Uhříněves včetně nového napojení kolejiště Metrans a vybudování nové koleje č. 103. Sídlo vedení stavby bude v areálu firmy SSŽ v Horních Měcholupech. Podrobný hmg stavby budeme mít na stavbě v průběhu měsíce září 2005."

Předběžný harmonogram výluk (cituji ze Želpage.cz):

5., 8., 9. září budou denní výluky (vždy 8.20 - 16.05) 1.TK
6., 7., 10., 11. září budou denní výluky (vždy 8.20 - 16.05) 2.TK
Důvodem výluk je betonáž základů sloupů trakčního vedení. Denní výluky budou probíhat zřejmě celé září. Od října jsou v plánu nepřetržité výluky. Nejprve přijde na řadu 2.TK, poté 1.TK. Každá z výluk bude trvat přes měsíc. Plán je takový, že výluky pro letošek skončí v polovině prosince.

Strančice - průzkumné vrty v okolí žst. v průběhu dubna 2004:

Strančice - průzkumné vrty v okolí žst. v průběhu dubna 2004 Strančice - průzkumné vrty v okolí žst. v průběhu dubna 2004

Ješetice - průzkumné vrty v ose budoucího tunelu:

V sobotu 29.05.2004 jsem si u Ješetic odskočil do lesa na malou a co jsem neobjevil: v kopci nad nádražím Ješetice probíhal v trase budoucího tunelu geologický průzkum. Firma TOPGEO Brno s.r.o. prováděla vrty v ose druhé koleje viz foto1. O něco výše na vrcholu kopce je již hotovo viz foto2 a foto3. Konkrétně tento vrt dosáhl hloubky 58 metrů viz foto4. (Mimochodem 58m hluboký vrt vrací pěknou ozvěnu, když do něj houknete).

Ješetice - průzkumné vrty v ose budoucího tunelu Ješetice - průzkumné vrty v ose budoucího tunelu Ješetice - průzkumné vrty v ose budoucího tunelu Ješetice - průzkumné vrty v ose budoucího tunelu

Trocha historie - přehled vzdáleností a stoupání z doby protektorátu:

přehled vzdáleností a stoupání z doby protektorátupřehled vzdáleností a stoupání z doby protektorátupřehled vzdáleností a stoupání z doby protektorátu

Navržené schéma žst. Strančice a žst. Praha-Uhříněves:

navržené schéma žst. Strančice a žst. Praha-Uhříněves orientační schéma (definitivní stav), barevně označeny etapy výstavby (bez uvedení termínu); poloha a tvar lávky ve Strančicích není definitivní

Stručně harmonogram stavby Strančice - Hostivař:

Podle navrženého harmonogramu by stavba Strančice-Hostivař měla začít v prosinci (až do dubna/června 2005) přípravnými pracemi (demolice budov, opěrných zdí + výstavba nových budov, zdí atd.), pak bude následovat nová lávka ve Strančicích, kolejové výluky by měly začít v dubnu novým zapojením Metransu. Vlastní rozsáhlé výluky na trati začnou koncem června 2005: nejdřív výhybky na benešovském zhlaví ve Strančicích, pak od konce července lichá skupina ve Strančicích + kolej do Říčan (vyjma přeložky u Svojšovic) a sudá skupina v Uhříněvsi (včetně části koleje TK2 od Říčan). Následovat bude přibližně od konce září/začátku října (zčásti se to bude překrývat) výluka lichých kolejí v Uhříněvsi + část TK1 do Říčan, a sudých ve Strančicích + kolej TK2 do Říčan( včetně přeložky u Svojšovic a následného přeložení i TK1). Cirka do konce listopadu.
Prosinec 2005 - březen 2006: přípravné práce Říčany + část TÚ do Uhříněvse, vlastní stavba pak duben až listopad 2006.
Prosinec 2006 - březen 2007: přípravné práce TÚ Uhříněves - Hostivař, vlastní stavba pak duben-září 2007.
Září až listopad 2007: dokončovací práce.
Víc detailů zatím nevím, harmonogram se může ještě upravovat (není to na 100% - ostatně jako vždy).

Stavební etapy tohoto harmonogramu zatím platí, ale neplatí časové údaje a pořadí etap. Nejdříve se zřejmě postaví nové zapojení Metransu a traťový úsek Uhříněves - Hostivař, a dle posledních údajů by se mohlo začít v září 2005, pokud nebudou žádné další průtahy s veřejnou soutěží na zhotovitele stavby. (aktualizace 14.04.2005)

Kamenné mosty přes trať:

V úseku Benešov - Praha se již nacházejí pouze 3: v Kolovratech, ve Čtyřkolech a u hradla Bedrč (mezi Mračí a Benešovem). Většina ostatních byla rozebrána při elektrifikaci v letech 1968-1971 a nahrazena novou konstrukcí (např. v Říčanech,  ve Strančicích), některé možná už při zdvojkolejňování trati v letech 1902-1903.
Zatímco v Kolovratech je most plně v provozu i pro městské autobusy a v Čtyřkolech byl před časem částečně opraven, tak most u Bedrče se nachází hluboko v lese prakticky bez využití a čili i bez investic do oprav a údržby. Most sám vypadá v pořádku, největší problém spočívá v rozpadu kamenné zídky podél obou stran mostovky. Malta spojující kameny se rozpadá na prach a kameny se uvolňují vlivem silných vibrací z železničního provozu (mně osobně se zdá, že především v 1.koleji od ř.451/2 - postál jsem delší dobu na mostě a klepe se jak ratlík). Nejsilnější poškození je přesně v úrovni mostovky, kde odpadávají kameny z vnějšího pláště přímo do kolejiště. Dle mého názoru, pravděpodobně špatné odvodnění mostovky způsobuje zatékání vody do zídky a vyplavování malty. K velkému poškození došlo v dubnu 2005, kdy musela být pod mostem dočasně zavedena pomalá jízda. Následně během krátkých výluk byla část jedné poškozené zídky stržena a odstraněna. Pomalá jízda byla sice zrušena, ale zřícením hrozí i zeď na opačné straně.
Následující snímky zachycují stav 14.dubna 2005 po odstranění části zdi:

Mostovka. Mostovka se zbytky stržené zídky. Chybějící zídka a její stopy v kolejích pod mostem. Loko 363.045 v čele Ex533 projíždí po 1.koleji pod mostem. Rozpadající se zdivo, uvolněné kameny bez pojiva.

(aktualizace 15.04.2005 - připomínky prosím na email: Poborskiii@centrum.cz nebo do návštěvní knihy)

Fotogalerie Home